KopOp! Leefstijl- en gezondheidscoaching

06 - 55 323 669

KopOp! Houdt zich aan de ethische regels van de Academie voor Counselling en Coaching.
Alle gesprekken, telefoongesprekken, e-mail en correspondentie worden vertrouwelijk behandeld. Niets wat tussen KopOp! en haar cliënten besproken wordt, zal zonder toestemming van de cliënt naar buiten worden gebracht. Wetsovertredingen of zaken die in strijd zijn met de ethische code zijn hiervan uitgezonderd. Alleen KopOp! en de cliënt hebben de mogelijkheid om dossiers in te zien. Deze dossiers worden niet doorgestuurd aan derden, mits de cliënt hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

Wanneer KopOp! tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoedt die buiten haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal KopOp! de cliënt daarop attenderen en cliënt doorverwijzen naar een voor cliënt geschikte deskundige. De cliënt draagt verantwoordelijkheid en rekenschap over haar eigen gedrag en de consequenties hiervan tijdens en na de gesprekken. De cliënt verklaart door het ondertekenen van een contract, dat KopOp! niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de eigen beslissingen en verantwoordelijkheden van de cliënt. KopOp! en de cliënt beloven zich allebei in te spannen voor een goede uitkomst van het begeleidingstraject.