KopOp! Leefstijl- en gezondheidscoaching

06 - 55 323 669

Wellicht komen de kosten die je maakt voor een van de diensten die KopOp! aanbiedt, in aanmerking voor vergoeding. Hieronder vind je een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden die er zijn voor coaching en/of counseling.

Zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een coaching- of counselingtraject gedeeltelijk of volledig via een aanvullend pakket. Dit kun je navragen via jouw zorgverzekeraar. Omdat KopOp! geen contracten met zorgverzekeraars heeft moet je zelf de factuur bij jouw zorgverzekeraar declareren. Kom je voor een vergoeding in aanmerking dan krijg je deze dus achteraf.

Werkgever

Ben je (deels) arbeidsongeschikt? Dan is jouw werkgever of bedrijfsarts mogelijk bereid om de kosten van het coachingstraject te vergoeden. Werk je nog wel maar heb je veel last van gezondheidsklachten en dreig je daardoor wellicht uit te vallen, vraag dan aan je werkgever of je preventief een coachingstraject kunt volgen.

Eigen bedrijf

Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je de kosten voor coaching als aftrekpost opvoeren.

PGB

Misschien ontvang je een Persoon Gebonden Budget AWBZ. Zorg en begeleiding kunnen hieruit gefinancierd worden. Coaching valt dan onder ‘begeleiding’. Lees hierover meer op www.pgb.nl en www.cvz.nl.

Inkomstenbelasting

Wanneer de door jouw gemaakte kosten voor coaching of counseling nergens vergoed worden, kun je deze bij de aangifte inkomstenbelasting als ziektekosten opvoeren. De kosten dienen dan wel boven het drempelbedrag voor ziektekosten uit te komen. Dit bedrag is afhankelijk van jouw inkomen. Wanneer het totaal van de gemaakte ziektekosten meer bedraagt dan 1,65% van het totaal inkomen dan zijn deze ziektekosten aftrekbaar. Meer hierover lees je op de site van de Belastingdienst.